سیستم کنترل HIMA با نرم افزار ELOP II

سیستم  توقف اضطراری HIMA از پر کاربردترین سیستم های کنترل در سطح صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور می باشد.…

2,500,000 تومان