کنترل فرآیند صنعتی با PCS7 زیمنس و Centum CS3000 یوکوگاوا

درباره دوره: ماهیت فرآیندهای بزرگ صنعتی نظیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بگونه ای است که لازم است در مرحله…

2,800,000 تومان